Privacy voorwaarden

Hier zijn de volgende onderdelen behandeld en onderverdeeld;

 • Hoofstuk 1: Nieuwdeco b.v.
 • Hoofdstuk 2: Doel gegevens
 • Hoofdstuk 3: Ontvangers
 • Hoofdstuk 4: Opslag periode
 • Hoofdstuk 5: Beveiliging
 • Hoofdstuk 6: Jouw rechten
 • Hoofdstuk 7: Plichten

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 1. Nieuwdeco b.v.

U leest op dit moment de privacy verklaring van Nieuwdeco b.v.. Nieuwdeco b.v. is een internationale groothandel in bloemisterijartikelen. Nieuwdeco b.v. importeert haar artikelen uit het Verre Oosten en distribueert deze vervolgens weer naar haar klanten. Denk hierbij aan artikelen zoals plantenbakjes en alles wat hierbij komt kijken. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Nieuwdeco b.v. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zichzelf niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Nieuwdeco b.v., neem dan gerust contact op.

info@nieuwdeco.nl | 0297 56 88 00
Noorddammerweg 49 | 1424 NW | De Kwakel
Btw. Nr. NL8098.84.847.B.01 | KVK Nr. 34157315

 1. Doelgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Nieuwdeco b.v.. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

Nieuwdeco b.v. stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Nieuwdeco b.v.. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Nieuwdeco b.v. via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Acquisitie

Nieuwdeco b.v. verzamelt uw gegevens om gerichter te kunnen zoeken naar eventuele nieuwe klanten.

Deze gegeven haalt zij uit alle openbare media zoals onder andere, maar niet beperkt tot; Het internet, kranten en tijdschriften.

 1. Ontvangers

De gegevens die Nieuwdeco b.v. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u uzelf aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Microsoft

De e-mail van Nieuwdeco b.v. wordt gehost bij Microsoft. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft.

Lezer ICT

De website en back-ups van de website worden gehost bij Lezer ICT. Gegevens die u achterlaat op de website van Nieuwdeco b.v. via het contactformulier worden niet meegenomen in de back-up van de website en hier dan ook niet opgeslagen of bewaart.

 1. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Nieuwdeco b.v., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kan zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@nieuwdeco.nl

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Nieuwdeco b.v. via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Website

De gegevens die via de website verzameld worden, zoals eerder beschreven, worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in ons e-mail systeem.

E-mail

De e-mail die wij van u ontvangen wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen.

 1. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Nieuwdeco b.v. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Nieuwdeco b.v.. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Nieuwdeco b.v. privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Nieuwdeco b.v. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

 1. Uw rechten

Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Nieuwdeco b.v. vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Nieuwdeco b.v.. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Nieuwdeco b.v.. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat jouw gegevens bij Nieuwdeco b.v. vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Nieuwdeco b.v. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Nieuwdeco b.v. uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@nieuwdeco.nl

onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 1. Plichten

Nieuwdeco b.v. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Nieuwdeco b.v. via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Nieuwdeco b.v. de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Nieuwdeco b.v. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Nieuwdeco b.v. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Nieuwdeco b.v. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Nieuwdeco b.v. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@nieuwdeco.nl | 0297 56 88 00
Noorddammerweg 49 | 1424 NW | De Kwakel
Btw. Nr. NL8098.84.847.B.01 | KVK Nr. 34157315